Šroubový kompresor

Tyto kompresory se vyznačují velmi vysokou kvalitou a výkonem. Technicky byly navrženy tak, aby dokonale zvládly trvalé zatížení. Mezi jejich výhodu patří také nízká hladina hluku. Určeny jsou pro dílny, továrny a spoustu dalších odvětví, kde je potřeba velkých dodávek vzduchu. Montují se na předem vytipované místo, kvůli velkým rozměrům a také hmotnosti se nedají jednoduše přemisťovat jako malé pístové kompresory.

Srdcem kompresoru je šroubový blok s pohonnou hlavní šroubovicí a poháněnou vedlejší šroubovicí. Díky speciálnímu geometrickému tvaru šroubovic se při rotaci zmenšují meziprostory – zde se vzduch díky geometrii šroubovic přesouvá a ke stlačení dochází až na výstupu do potrubí. Olej, který je vstřikován do šroubového bloku, má za úkol kompresor ochladit a utěsnit šroubovice při rotaci. Stlačený vzduch proudí ze šroubového bloku do nádoby separátoru. Zde dochází k prvnímu odloučení oleje jeho vlastní tíhou. Následně se stlačený vzduch vyčistí v odlučovacím filtru. V olejovém a vzduchovém chladiči se stlačený vzduch ochladí na požadované hodnoty. 

I tyto kompresory potřebují dostatečnou péči při údržbě, kvůli jejich výkonu se nesmí nic podcenit. Kontroluje se: stav oleje, šroubové spoje, vzduchové filtry, napnutí klínového řemenu, stav olejového filtru, chladiče atd.

 

Rozdělení šroubových kompresorů:

  • Bezmazné - suché, se vstřikem vody
  • Mazané 

 

Výhody oproti pístovým kompresorům:

  • Vysoká spolehlivost (jednoduchá, robustní konstrukce, žádné ventili, nenáročná obsluha)
  • Chod bez vibrací
  • Několikanásobně vyšší životnost (revize po cca 40.000 až 60.000 provozních hodin)
  • Menší celkové rozměry oproti stejně výkonému pístovému kompresoru
  • Přesná regulace výkonu 

 

Nevýhody oproti pístovým kompresorům: 

  • Vysoká pořizovací cena
  • Citlivost uložení rotorů (vysoké otáčky)
  • Náročná výroba rotorů - vysoká přesnost