Zimní provoz kompresorů

29.12.2007 14:47

V chladnějších ročních obdobích je nutno při provozu kompresorů dbát na toto:

Při nízkých teplotách olej v klikové skříni zhoustne a zvýší se jeho viskozita. To ztěžuje první rozběh stroje před jeho zahřátím.


V případě potíží postupujte takto:


1. Případný tlak ve vzdušníku snižte na nulu.
2. Otevřete odvodňovací šroub na spodní části vzdušníku.
3. Není-li to bezpodmínečně nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel!
4. Kompresor zapněte a nechte jej běžet (bez prodlužovacího kabelu). S otevřeným odvodňovacím
šroubem nechte běžet cca 2-3 minuty, aby vzduch mohl unikat a tím docházelo ke snížení tlaku.
Přístroj se za tyto 2-3 minuty ohřeje tak, že umožňuje další provoz.
5. Po uplynutí 2-3 minut zavřete odvodňovací kohout. Vzdušník nyní lze plnit a zvyšovat tlak.
6. Vyměňte olej – použijte syntetický olej pro lehký chod 5W40.
7. Pokud by se kompresor přes všechny snahy nerozběhl, odstavte jej na ½ až 1 hodinu v temperované
místnosti, aby se ohřál.
8. V případě větších potíží volejte zákaznický servis.