Výměna oleje u pístového kompresoru

30.12.2009 13:25

 

U pístových olejových kompresorů používaných v teplotních podmínkách nad 10°C se doporučuje plněsintetický motorový olej 10W40. Pokud kompresor máte například v nějaké chladnější dílně s průměrnou teplotou okolo 10°C, můžete použít motorový olej 5W40. Jeho větší řídkost než u oleje 10W40 způsobí lepší rozběh kompresoru v chladných dnech. Pokud je výrobcem udáván jiný olej než 10W40, používejte vždy předepsaný typ. 

Správný stav oleje lze zkontrolovat na olejovém průzoru (je-li k dispozici) nebo na olejové měrce.

 

Po záběhu kompresoru proveďte 1. výměnu oleje. Další výměna oleje podle výrobce (návodu). Olej měňte nejdéle jednou za 2 roky nebo dříve, podle způsobu použití. Pokud kompresor stojí, málo se používá, olej stárne a zhoršují se mazací účinky, měňte olej častěji.
Doplnění oleje: odšroubujte plnicí hrdlo a olej nalijte pomocí nálevky.
Vypuštění oleje: vyšroubujte vypouštěcí šroub a olej nechte vytéci (pokud můžete, před vypuštěním kompresor nechte chvíli běžet)

 

Nalijete-li více oleje než je uvedený maximální stav, může dojít k netěsnosti simerinků. Dále se přebytečný 
olej po krátké době dostane se stlačeným vzduchem do vzdušníku – dochází tedy ke zvýšenému výdeji
oleje – až do dosažení normálního stavu. V případě, že olej nedosahuje minimálního stavu (červený bod
v průzoru nebo spodní značka na olejové měrce), je nutno počítat s následnými škodami jako je zadření
ložisek, ojnice, pístního čepu nebo klikové hřídele.

 

Obsah oleje  v olejové vaně se liší podle konstrukčních vlastností kompresoru. U malého jednopístového kompresoru s 24 litrovým vzdušníkem by jsme se měli vejít do 1 litru oleje. U větších modelových řad  (dvou a více válcové kompresory, velké vzdušníky - 90l, 250l, 500l) se  obsah oleje může pohybovat v řádech pár litrů (1,5 l , 2,3 l ), záleží na typu a výrobci kompresoru. 

 

Při velmi špatných provozních podmínkách je možné, že se do oleje dostane kondenzát. Lze to rozpoznat podle mléčného zbarvení oleje. V tomto případě musíte olej okamžitě vyměnit!  

 

Nemíchejte dohromady syntetický a minerální olej! V případě doplnění oleje v olejové vaně kompresoru na požadovanou hladinu použijte olej se stejným označením. Pokud nemáte stejný typ olej, je lepší olej vypustit a po risku naplnit olejovou vanu stejným novým olejem. 

 

Vždy se podívejte do návodu výrobce a podle něj postupujte.