Spotřeba vzduchu pneumatických přístrojů

29.12.2007 17:00

Pro výkon kompresoru není rozhodující výkon elektromotoru, ale vyrobené množství vzduchu (skutečný výkon). Skutečný výkon = sací výkon minus cca 30-40% výkonu.. (U většiny kompresorů, přibližně). Výkon kompresoru nevolte příliš malý, abyste jej nezatěžovali až po horní hranici a abyste měli k dispozici rezervu pro připojované spotřebiče. Velikost vzdušníku (obsah v litrech) nemusí být rozhodující. Ani obsah by však neměl být příliš malý, aby byla k dispozici zásoba vzduchu a kompresor mohl krátkodobě pokrýt i vyšší potřebu.

 

DRUH PRÁCE PŘÍKLAD POUŽITÍ SMĚRNICE PRO POUŽITÍ POTŘEBNÝ PRACOVNÍ TLAK v bar POTŘEBNÝ SKUTEČNÝ VÝKON, MNOŽSTVÍ VZDUCHU DODÁVANÉ KOMPRESOREM
Vyfukování  Očištění pracovního stolu vzduchem, vyčištění karburátoru, vyčištění strojních součástí, očištění strojů od dřevěných nebo kovových třísek  Krátkodobé použití  5 až 11 od 100 l/min. 
 Stříkání barvy Vodní barvy a řídké laky  tryska 0,5 až 1 mm   3 až 4 

Drobné součásti, blatníky automobilů atd. od 120 l/min.

Celá osobní vozidla, větší plochy od 280 l/min. 

 Stříkání barvy Syntetická pryskyřice a nitrolaky, ředěné  tryska 1,2 až 1,5 mm  3 až 5 

Drobné součásti, blatníky automobilů atd. od 120 l/min.

Celá osobní vozidla, větší plochy od 280 l/min.

 
 Stříkání barvy Kladívkové barvy a jiné viskózní laky  tryska min. 2 mm  3 až 5 

Drobné součásti, blatníky automobilů atd. od 120 l/min.

Celá osobní vozidla, větší plochy od 280 l/min.

 
 Stříkací pistole, mycí pistole Rozstřikování čističů za studena, rozstřikování oleje jako antikorozní ochrany, ochrana spodku vozidla, rozstřikování insekticidů atd.  Lze nastavit v rozmezí vodního paprsku až vodní mlhy   4 až 7  Podle doby používání: 250 až 400 l/min.
 Sponkovačky Sponkování dřeva, kartonů atd.   Pracovní tlak v závislosti na tvrdosti dřeva nebo materiálu  4 až 7   80 až 280 l/min.
 Hřebíkovačky Hřebíkování dřeva   Pracovní tlak v závislosti na tvrdosti dřeva nebo materiálu   4 až 7  80 až 400 l/min. 
 Huštění pneumatik Pneumatiky od kol po osobní automobily  Čím větší je výkon kompresoru, tím rychlejší je huštění  Větší tlak než je v pneumatice  120 až 280 l/min. 
 Huštění pneumatik Pneumatiky nákladních automobilů nebo větší  Čím větší je výkon kompresoru, tím rychlejší je huštění  Větší tlak než je v pneumatice  280 až 560 l/min. 
 Mazací lis Všechny vhodné práce  Podle údajů výrobce  2 až 11  od 80 l/min. 
 Lis na tmely  Všechny vhodné práce Použijte přístroj s dostatečným pracovním tlakem  8 až 15  od 60 l/min. 
 Pneumatické nářadí Malé vrtačky, tyčové brusky atd.  Podle údajů výrobce  5 až 7   od  180 l/min.
 Pneumatické nářadí  Úhlová bruska   Podle údajů výrobce  5 až 7  od 400 l/min. 
 Pneumatické nářadí  Nůžky na plech, řezačka plechu atd. Podle údajů výrobce   5 až 7  od 280 l/min.
 Lehké rázové utahováky  Pro šrouby se závitem do 10 mm Podle údajů výrobce 5 až 7  od 280 l/min.
 Těžké rázové utahováky  Pro šrouby se závitem nad 10 mm  Podle údajů výrobce 5 až 8  od 400 l/min. 
 Lehké sekáče Nůžky na plech, zednické sekáče  Podle údajů výrobce  5 až 8  od 280 l/min. 
 Lámací a trhací kladiva Těžké zednické a betonářské práce, prorážení otvorů   Podle údajů výrobce  5 až 10  min. od 460 l/min. 
 Otryskávání pistolí  Pouze rohy, malé plochy, drobné díly a profily Podle údajů výrobce   8 až 11  od 300 l/min.
 Otryskávání pískovcovým tryskačem  Větší plochy a časově náročnější práce  Podle údajů výrobce  8 až 15  Podle údajů výrobce
         
 

Výše uvedené hodnoty jsou orientační, neboť se mohou u přístrojů různých výrobců lišit. U kompresorů s nižším sacím výkonem než je potřeba uvedená v tabulce, lze podmíněně provádět také práce s vyšší potřebou vzduchu. V případě snížení tlaku ve vzdušníku pod potřebný pracovní tlak je však nutno vložit odpovídající přestávku, až se vzdušník opět natlakuje. Abyste kompresor při používání nezatěžovali až nad hranici únosnosti, doporučujeme při výběru počítat s určitými výkonovými rezervami.