Rozvod stlačeného vzduchu

27.10.2010 15:42

 

Rozvodová síť zajišťuje přepravu stlačeného (pneumatické energie) z kompresoru do místa potřeby. Zvolení správného typu, světlosti potrubí má pro rozvod stlačeného vzduchu velký význam. Při malé světlosti potrubí jsou velké tlakové ztráty, kompresor pracuje se zbytečně velkým výtlačným tlakem. Při velkém průměru rozvodového potrubí jsou minimální ztráty tlaku, ale bohužel proti mluví pořizovací cena, která stoupá s čím větší světlostí počítáme. 

 

Důležité body pro návrh rozvodové soustavy:

  • velikost spotřeby vzduchu na jednotlivých  přípojných místech
  • provozní tlak vzduchu na spotřebičích
  • kvalita stlačeného vzduchu (bez oleje, kondenzátu)

 

Požadavky na rozvod vzduchu:

  • co nejmenší ztráta tlaku mezi kompresorem a spotřebičem
  • co nejmenší ztráty netěsností
  • účinné odvádění kondenzátu 
  • dostatečná pevnost materiálů pneumatického systému ( vzdušník, potrubí atd.)

 

Okružní vedení tlakového vzduchu:

Pokud je technicky možný přívod stlačeného vzduchu z obou stran, docílí se menšího poklesu tlaku při velkém nárazovém odběru, provozní rezerva je větší. V případě poruchy je možné jakoukoliv větev uzavřít. 

 

Vodorovné potrubí se pokládá se spádem cca 4 promile ve směru proudění stlačeného vzduchu. Venkovní potrubí musí být vedeno ve výšce 2 až 4 m nad zemí s větším spádem, bez prohnutí, aby kondenzát mohl odtékat a nezamrzl.

 

Vzdálenost upevňovacích spon se sklonem 4 promile u ocelového potrubí

 

Světlost potrubí (mm) –  vzdálenost spon (m)

15 – 2

25 - 2,5

32 – 3

40 -3,5

50- 4

65 - 4,5

80 - 5

100 - 5,5

125 - 6,5

150 – 7,5

200 – 9,5

250 – 11

300 – 12

350 – 13

400 – 14

500 – 15