Revize tlakových nádob (vzdušníků) kompresorů

03.11.2010 10:02

Vzdušník kompresoru je důležitou součástí, která zabraňuje pulzacím vzduchu, vyrovnává kolísání tlaku v rozvodové síti, kryje krátkodobou vyšší spotřebu, něž je výkon kompresoru, ochlazováním vzduchu dochází ke kondenzaci vody, která se následně odstraní v odlučovači. 

 

Vzdušník, neboly tlaková nádoba (nejméně 10 litrů). Každá tlaková nádoba musí být vybavena: pojistným ventilem, manometrem pro měření tlaku, odkalovacím ventilem, štítkem s předepsanými hodnotamy. 

 

U tlakových nádob se provádějí tyto revize a zkoušky:

 • Výrobní revize (před uvedením do provozu nových nádob, opravených nádob)
 • Provozní revize (nejméně jednou za rok kontrola celkového stavu včetně příslušenství 
 • Vnitřní prohlídka (nejdéle jednou za 5 let)
 • Zkouška těsnosti (po opravě, revizi)
 • Tlaková zkouška (nejpozději jednou za 9 let, kontrola těsnosti a pevnosti tlakové nádoby při zkušebním přetlaku)

 

 

Ke každé tlakové nádobě musí být trvale k dispozici následující dokumentace:

 

 • Revizní kniha - pasport výrobce, ve které je mimo jiné potvrzena stavební a první tlaková zkouška 
 • Návod pro obsluhu tlakové nádoby zpracovaný výrobcem zařízení
 • Návody výrobců jednotlivých strojních zařízení, ve kterých je podrobně popsán postup pro spuštění, provoz a odstavení strojního zařízení mimo tlakové nádoby
 • Prohlášení o shodě, které je povinen doložit výrobce, že jeho výrobky splňují požadavky platných právních předpisů pro tuto oblast
 • Revizní zprávy, jak elektro zařízení, tak jednotlivých strojních celků
 • Provozní deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti týkající se provozu zařízení (opravy, kontroly, údržba, odstavení apod.)
 • Jmenování osoby odpovědné za provoz tlakové nádoby, které musí provést písemně s podpisem zástupce organizace a jeho převzetí musí být písemně potvrzeno osobou odpovědnou za provoz tlakové nádoby.

 

Veškerá dokumentace musí být k dispozici u osoby odpovědné za provoz tlakové nádoby.