Popis důležitých částí kompresoru

29.12.2007 13:21

1.Tlakový spínač

2. Zapínání / Vypínání kompresoru

3. Redukční ventil - aby bylo možné nastavit právě potřebný tlak, vytáhněte regulační knoflík
nahoru a nastavte požadovaný tlak.

4. Přípojka vzduchu - u všech kompresorů se vzduchové vedení připojuje pomocí rychlospojky (4).
Lze odebírat jak snížený tlak, tak i kompletní tlak vzdušníku.

5. Olejovač - přimazávání vzduchu pro pneumatické přístroje.

6. Manometr tlaku ve vzdušníku.

7. Odlučovač vody a oleje s regulovatelným manometrem tlaku vzduchu.

8. Tlaková nádoba - vzdušník (5, 10 , 24, 50, 90 a více litrů), záleží na výrobci a typu.

9. Přetlakový ventil - nachází se podle typu kompresoru na tlakovém spínači, na jednotce
redukčního ventilu nebo na vzdušníku. Přetlakový ventil zareaguje při eventuální chybné funkci
tlakového spínače (1) a omezuje tlak ve vzdušníku na max. vypínací tlak + 1 bar!