Označení na přístroji - vysvětlení symbolů

02.01.2008 14:44

   

Výstraha / pozor

Výstraha před
automatickým
rozběhem
 

Výstraha před horkým
povrchem
 

 

Výstraha před
nebezpečným
elektrickým napětím
 

 

Používejte ochranné
brýle
 

 

Používejte sluchátka

 

Před použitím si
přečtěte návod k
obsluze
 

 

Chraňte před vlhkem

 

Obal musí směřovat
nahoru
 

 

Pozor - křehké

 

Přípojka

 

Výkon motoru

 

Sací výkon

 

Dodané množství

 

Hladina akustického
výkonu
 

 

Hmotnost

 

Maximální tlak

 

Obsah vzdušníku

 

Počet válců

 

10-letá záruka na
prorezivění vzdušníku
 

 

Bezolejové modely

Pozor: pravidelně
vypouštějte kondenzát
 

 

Směr otáčení

 

Pravidelně kontrolujte
stav oleje
 

 

Konstrukční vzor
přezkoušen