Odvodnění vzdušníku

29.12.2007 22:09

Odvodňovací (odkalovací) ventil je u každého kompresoru bez ohledu na typ umístěn na spodní straně vzdušníku. Odvodňujte pouze v případě, že je vzdušník pod tlakem. Šroubový uzávěr vyšroubujte jen tak daleko, aby se vypustil vzduch.V případě úplného vyšroubování tlakový vzduch odnese ventil - chvíli potrvá než ho znovu najdete. Případně nashromážděná voda se vyfukuje spolu se vzduchem.

Pokud kondenzát z nádrže nevypouštíte, může dojít k úplnému zničení kompresoru. V praxi už se stalo, kondenzát se dostal do tlakového spínače - ten nevypnul a kompresor běžel tak dlouho, dokud se nezničil.

 


Rezavá voda:

více zde.