Odlučovače vody, olejovače

05.10.2012 10:00

 

Odlučovač má za účel zachytit ze stlačeného vzduchu zkondenzovanou vlhkost a olej. Kondenzát v potrubí znamená nebezpečí koroze, v zimních měsících může dojít třeba k roztržení potrubí a pneumatickým strojům už vůbec neprospívá. Kondenzát se musí pravidelně vypouštět jak ze vzdušníku kompresoru, tak z baňky odlučovače. Nádržka odlučovače smí být naplněna max. do 75% obsahu, pak už odlučovač neplní svoji činnost. 

 

Olejovače slouží k přimazávání suchého vzduchu pro pohon pneumatického nářadí. Zásadně se montují za odlučovač vody od kompresoru. Bez použití odlučovače vody a následně olejovače můžete Vaše pneumatické nářadí vyhodit - zrezne a nepůjde používat. Podle typu pneumatického nářadí nastavíte velikost přimazávání vzduchu v horní části přimazávače. Funkce: olej kape v olejovači do proudicího vzduchu a přitom je jemně rozprašován. Hadice používané pro pneumatické nářadí nepoužívejte např. pro lakování. V hadici zůstává olej, který by v případě lakování způsobil velké problémy. Používejte pouze druhy olejů, které jsou určeny pro mazání pneumatického nářadí. Nádržku olejovače je možné naplnit pouze tehdy, pokud je kompresor bez tlaku (vzduch můžete z kompresoru vypustit například ofukovací pistolí, hustičem pneumatik atd.). Nádržka olejovače smí být naplněna max. ze 75 % svého obsahu. 

 

Nastavení olejovače:

V průzoru horní části olejovače musí být při sycení stlačeného vzduchu olejem viditelný olejový film, cca každých 5 minut kapne jedna kapka. Pro praktické vyzkoušení si připravte hadici pro pneumatický vzduch do 6 m, ofukovací pistoli a 1 list bílého papíru.  Foukáním stlačeného vzduchu pomocí ofukovací pistole musí být po krátké době vidět na bílém papíru jemná olejová skvrna. Při použití delší hadice jak 6 m pro pneumatické nářadí musí být olejovač přímo před spotřebičem tlakového vzduchu.  Při překročení této délky zůstává příliš velké množství oleje v hadici a nedostává se k nářadí v potřebném množství. 

 

Prodej smontovaných odlučovačů, odkaz zde. 

 

Prodej nesmontovaných odlučovačů, odkaz zde.