Doporučené hodnoty průřezů kabelu

04.11.2009 16:08

Délka kabelu max.   5 m = 1,52 mm (do 2 kW)
Délka kabelu max. 20 m = 2,52 mm

Při použití příliš dlouhého prodlužovacího kabelu a příliš malém průřezu u kompresorů na 230 V dojde k poklesu napětí, což může mít za následek ztížený rozběh a zvýšené zatížení motoru. Pokud je to možné, doporučujeme kabel motoru vždy zapojit přímo do zásuvky a používat delší vzduchové hadice. Při použití delší vzduchové hadice dbejte také na její vnitřní průřez, větší průřez hadice = lepší a rychlejší průchod vzduchu ke spotřebiči.