Články

Výměna oleje u pístového kompresoru

30.12.2009 13:25
  U pístových olejových kompresorů používaných v teplotních podmínkách nad 10°C se doporučuje plněsintetický motorový olej 10W40. Pokud kompresor máte například v nějaké chladnější dílně s průměrnou teplotou okolo 10°C, můžete použít motorový olej 5W40. Jeho větší řídkost než u oleje 10W40...

Doporučené hodnoty průřezů kabelu

04.11.2009 16:08
Délka kabelu max.   5 m = 1,52 mm (do 2 kW) Délka kabelu max. 20 m = 2,52 mm Při použití příliš dlouhého prodlužovacího kabelu a příliš malém průřezu u kompresorů na 230 V dojde k poklesu napětí, což může mít za následek ztížený rozběh a zvýšené zatížení motoru. Pokud je to možné,...

Označení na přístroji - vysvětlení symbolů

02.01.2008 14:44
    Výstraha / pozor Výstraha před automatickým rozběhem   ...

Odvodnění vzdušníku

29.12.2007 22:09
Odvodňovací (odkalovací) ventil je u každého kompresoru bez ohledu na typ umístěn na spodní straně vzdušníku. Odvodňujte pouze v případě, že je vzdušník pod tlakem. Šroubový uzávěr vyšroubujte jen tak daleko, aby se vypustil vzduch.V případě úplného vyšroubování tlakový vzduch odnese...

Spotřeba vzduchu pneumatických přístrojů

29.12.2007 17:00
Pro výkon kompresoru není rozhodující výkon elektromotoru, ale vyrobené množství vzduchu (skutečný výkon). Skutečný výkon = sací výkon minus cca 30-40% výkonu.. (U většiny kompresorů, přibližně). Výkon kompresoru nevolte příliš malý, abyste jej nezatěžovali až po horní hranici a abyste měli k...

Zimní provoz kompresorů

29.12.2007 14:47
V chladnějších ročních obdobích je nutno při provozu kompresorů dbát na toto: Při nízkých teplotách olej v klikové skříni zhoustne a zvýší se jeho viskozita. To ztěžuje první rozběh stroje před jeho zahřátím. V případě potíží postupujte takto: 1. Případný tlak ve vzdušníku snižte na nulu. 2....

Popis důležitých částí kompresoru

29.12.2007 13:21
1.Tlakový spínač 2. Zapínání / Vypínání kompresoru 3. Redukční ventil - aby bylo možné nastavit právě potřebný tlak, vytáhněte regulační knoflík nahoru a nastavte požadovaný tlak. 4. Přípojka vzduchu - u všech kompresorů se vzduchové vedení připojuje pomocí rychlospojky (4). Lze odebírat jak...
<< 1 | 2